sunnuntai 6. syyskuuta 2015

Nyt on paikka rakentaa uutta yhdessä tekemisen kulttuuria

Kättä päälle – yhteisen vastuun sopimuksen käynnistämistilaisuus pidetään maanantaina 21.9. Valmistelussa on ollut innostavaa pöhinää ja odotan tilaisuudelta paljon. Moni on kysynyt, mistä hankkeessa oikein on kysymys. Miksi SDP on aloitteellinen kansalaiskeskustelun käynnistämiseksi Suomen tulevaisuuden ratkaisujen löytämiseksi?

SDP:n rooli on tarjota kutsutuille tahoille ja järjestöille innostava kohtaamispaikka – yhteistyönpöytä, johon tuoda omia näkemyksiä  muun muassa kestävän kasvun, kilpailukyvyn, työllisyyden, sivistyksen ja osaamisen, reilumman työelämän, heikommasta välittävän hyvinvointiyhteiskunnan ja globaalin maailman rakentamiseksi. Suomen vahvuus on ollut se, että olemme sosiaalisesti eheä joukko. Vaikka olemme kaikki erilaisia, olemme kaikki yhdessä olleet rakentamassa Suomesta hyvinvointivaltiota, kukin voimiensa mukaan.

SDP ei tyrkytä oppimestarin tavoin valmiita vastauksia tai sopimusluonnoksia. Tiekartta Suomen selviytymiseksi on tarkoitus rakentaa yhdessä alusta alkaen. Tunnistamme sen, että maailmassa on monia monimutkaisia asioita, joihin ei ole olemassa valmiita vastauksia.

Yhteisen työmme aikaikkuna ulottuu tämän syksyn yhteiskuntaratkaisuja pidemmälle. Aloitustilaisuuden jälkeen on tarkoitus järjestää erillisiä syventäviä työpaja- ja teematapaamisia, niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Jokainen kutsuttu järjestö ja taho luonnollisesti itse arvioi millä aktiivisuuden asteella se haluaa osallistua tähän työhön. Toki toivomme innostavaa mielenkiintoa tietoisina siitä, että kaikilla tahoilla on paljon ideoita ja ajatuksia Suomen tulevaisuudesta.
Tämä hanke ei ole korvike tai vastakohta sille yhteistyölle, jota toivomme hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kesken tarvittavan jatkossakin. Parhaimmillaan tämä meidän työmme voi tuoda rakentavia esityksiä myös näihin neuvottelupöytiin.

Olemme halunneet korostaa, että tämän hankkeen lopputulos ei voi olla katteettomien lupausten toivelista. Tiedämme vastuumme toimia uskottavasti. Vaikeitakin ratkaisuja on tehtävä, mutta nekin voidaan tehdä oikeudenmukaisuuden reppu selässä. Viimekädessä on kyse arvovalinnoista. Kaikista on pidettävä huolta ja jokaisen on pysyttävä yhteiskunnassa mukana, mutta samalla kaikkien on annettava voimavarojensa mukainen panos yhteiskuntamme pärjäämiseksi.

Kiinnostus ja uteliaisuus hanketta kohtaan ovat yllättäneet. Uskon, että eri tahoilla on suuri tarve päästä epävarmuuden hallitsemassa ajassa keskustelemaa yhdessä ja kokemaan yhteisöllisyyttä ratkaisuja esittäen. Jos tässä työssä onnistumme, kuten uskon, sysäämme liikkeelle rakentavan ja moni-ilmeisen yhteiskunnallisen keskustelun, joka kantaa myös totutuista käsityksistä avarammille vesille. Silloin olemme tehneet jotain todella arvokasta yhdessä.

Työmme perusviritys on positiivinen ja ratkaisuja hakeva. Uskon siihen, että juuri nyt tarvitaan toivoa, luottamusta ja yhteistyötä. Odotan työn käynnistymistä innolla.


Lauri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti